Uw droomhuis in termijnen betalen

Als u zelf een droomhuis gaat bouwen dan betaalt u niet zoals bij een standaard koophuis in één keer de koopsom van uw woning. Ondanks dat u niet alles in één keer betaalt heeft u misschien al wel een hypotheek nodig om bijvoorbeeld de bouwgrond te betalen. De bouwgrond is vaak de eerste stap bij het bouwen van een droomhuis. Dit is meestal de eerste betaling die u moet voldoen op de dag waarbij de grond wordt overgedragen. Meestal gebeurd dit bij de notaris en laat u ook meteen de hypotheekakte opmaken.

Na de betaling van de bouwgrond moet u de aannemer betalen. De betaling aan de aannemer gebeurd meestal in termijnen en niet in één keer. U wilt tenslotte eerst resultaat zien voordat u de aannemer betaalt. In de overeenkomst worden bouwtermijnen vastgesteld. De bouwtermijnen zijn de termijnen waarin staat aangegeven wanneer welk bedrag betaalt moet worden. Daarnaast staat tegenover wat de aannemer voor dit bedrag af moet hebben. Eventuele vertraging kan dan het risico van de aannemer zijn. Het is belangrijk om hier vooraf duidelijke afspraken over te maken in het aannemerscontract. Uiteraard betaalt u ook over ieder termijn BTW.

Hoe zien de bouwtermijnen eruit?

Uiteraard is dit per aannemer verschillend en heeft iedere aannemer een eigen constructie. Soms wordt aan het begin van de bouw 10% aanbetaalt. Dit gebeurd bij de start van de bouw meestal bij het plaatsen van de fundering. Het tweede termijn wordt betaalt als de begane grond gereed is. Het derde termijn als de verdiepingsvloer klaar is. Het vierde termijn bij het waterdicht maken van de woning. Het 4e termijn bij het gereedmaken van de afwerking. Het vijfde termijn bij de oplevering van de woning. Aan elk termijn zit een percentage van de totale bouwkosten gekoppeld.

U ontvangt voor elk termijn een rekening met een uiterste betaaldatum. U kan dit bedrag met eigen middelen betalen of u kan de rekening doorsturen naar de hypotheekinstelling. Bij het bouwen van een eigen woning krijgt u vaak een bouwdepot. Alle bouwtermijnen worden dan vanuit het bouwdepot betaalt. Meestal is de voorwaarde wel dat u eerst uw eigen vermogen opmaakt voordat u het bouwdepot aanspreekt.

Hypotheekrente tijdens de bouw van een huis

Uw hypotheek wordt tijdens de bouw van uw woning bewaart in een bouwdepot. U kan dit eigenlijk zien als een bankrekening waaruit alle rekeningen betaalt worden. Over het complete hypotheekbedrag bent u natuurlijk hypotheekrente verschuldigd. Alleen ter compensatie krijgt u ook depotrente over het bedrag dat u nog niet heeft opgenomen. Sommige geldverstrekkers rekenen net zoveel bouwdepot rente als hypotheekrente. U betaalt hierdoor tijdens de bouw in verhouding geen hypotheekrente tot het volledige bedrag is opgenomen.

Als u het complete bouwdepot heeft opgenomen dan ontvangt u natuurlijk geen depotrente meer. Vanaf dit moment betaalt u alleen nog hypotheekrente net als bij een gewone hypotheek. Als de bouw bijna volledig gerealiseerd is dan zit er natuurlijk bijna geen geld meer in het bouwdepot. Op dit moment begint u dus ook al meer hypotheekrente te betalen net als bij een gewone woning. Deze overbrugging waarbij u al hypotheekrente betaalt maar nog niet in de woning woont wordt bouwrenteverlies genoemd.

Helaas kan u vooraf nooit exact uitrekenen wat u ongeveer al aan hypotheekrente moet betalen tijdens de bouw van uw droomhuis. Dit komt o.a. doordat de bouwduur kan uitlopen waardoor er misschien langer geld in het depot blijft zitten. Een hypotheekadviseur kan op basis van uw bouwplannen wel alvast een schatting maken van uw kosten tijdens de bouw. U weet dan hoeveel geld u tijdens de bouw extra moet reserveren voor het betalen van de hypotheekrente.