Koopcontract voor uw bouwkavel

Als u een bouwkavel gaat kopen dan krijgt u te maken met verschillende contracten en afspraken. Deze afspraken worden door een makelaar meestal op papier gezet in de vorm van een koopcontract. Soms heb je ook nog een contract met een makelaar zelf. Bijvoorbeeld als de makelaar voor u op zoek mag gaan naar een stuk grond. U schakelt de makelaar dan meestal in als aankoopmakelaar. Een aankoopmakelaar voert niet alleen de zoektocht uit, maar onderhandeld ook over de vraagprijs en kan bepaalde zaken voor u uitzoeken. U betaalt hier meestal een afgesproken vergoeding voor. Als u en de verkopende partij met elkaar akkoord gaan dan tekent u de koopovereenkomst.

De makelaar een bouwkavel laten zoeken

Een eenvoudige manier om aan een bouwkavel te komen is door een lokale makelaar te zoeken. Een lokale makelaar is op de hoogte van de markt en weet waar eventueel in de toekomst een bouwkavel te koop komt te staan. Naast de toekomst heeft een makelaar een uitgebreide database. Via deze database kan de makelaar gaan zoeken naar een bouwkavel die voldoet aan uw eisen. U kan gewoon alle eisen die u heeft aan een bouwkavel doorgeven. Dit soort opdrachten geven aan de makelaar kan u flink wat tijd besparen. Vooral als u ook niet bekend bent met de gemeente waar u een bouwkavel zoekt. U hoeft zo niet wekelijks een rondje te rijden in de hoop dat u een bouwkavel tegenkomt.

Meestal kan u met de makelaar afspreken dat er voor een bepaalt bedrag 6 maanden lang voor u gezocht wordt. Heel soms worden er hier geen kosten voor berekend als de makelaar bijvoorbeeld zelf bouwgrond heeft of als hij uw aankoopmakelaar mag worden. Helaas is het aanbod in bouwgrond vrij beperkt. Het kan dus voorkomen dat u de zoekopdracht regelmatig moet verlengen. Als u de opdracht geeft aan een makelaar, dan is het handig om alle wensen op papier te zetten. Maak hier een copy van en geef dit aan de makelaar zodat deze weet waar u naar op zoek bent.

De koopovereenkomst tekenen

Als u een stuk grond gaat kopen en u bent het eens over de prijs dan wordt de koopovereenkomst opgesteld. In de overeenkomst zet u afspraken neer die u maakt met de verkopende partij. Eén van de zaken die sowieso in het overeenkomst staan is de datum van de overdracht bij de notaris en de koopprijs. De koop is pas definitief als er onder de overeenkomst een handtekening staat van beide partijen. Na het zetten van de handtekening heeft u drie dagen officiële bedenktijd. U kan dan nog zonder reden van de koop afzien. Dit kan handig zijn als u de beslissing toch te snel genomen heeft en u de grond niet meer wil kopen.

Vanaf de dag dat u de overeenkomst getekend heeft gaat de officiële bedenktijd in. Als u ontbind binnen de officiële bedenktijd dan kost u dit geen geld. Het is slim om altijd schriftelijk te ontbinden en eventueel kan u deze brief aangetekend versturen. U kan zo aantonen dat u de koop op tijd heeft ontbonden. De drie dagen bedenktijd is wel het minimum. U kan overeenkomen met de verkopende partij dat u meer tijd nodig heeft. Van de bedenktijd moet minimaal twee dagen een werkdag zijn. Daarnaast mag de bedenktijd nooit eindigen op zaterdag of zondag. U kan een overeenkomst ook met GIW-garantie afsluiten. Met deze garantie duurt de wettelijke bedenktijd altijd één week.

De overdracht bij de notaris

Doordat een bouwkavel officieel een eigendomsoverdracht is bent u verplicht om dit te regelen bij de notaris. Het tarief dat de notaris rekent voor een overdracht is niet meer vast. U kan dus onderhandelen over de prijs en als u meerdere zaken in één keer regelt dan kan u vaak korting krijgen. Bijvoorbeeld als u naast de aankoop van de grond ook een testament wil regelen.

Het bouwen van een huis is natuurlijk ook een bezit, maar u hoeft de oplevering van de woning niet meer via de notaris te regelen. Er is dan namelijk geen overdracht van eigendommen tussen twee personen. U bent al eigenaar van de grond en alles wat u hierop bouwt daar bent u al automatisch eigenaar van. Het is slim om wel bij de notaris gelijktijdig de hypotheekakte op te laten maken. Door zowel de overdracht als de hypotheek bij één notaris te regelen krijgt u korting.

Het kan slim zijn om tijdens de bouw van uw woning een zogenaamde bouwhypotheek af te sluiten. Uw hypotheek wordt dan in een depot gestopt en u betaalt pas als u geld opneemt uit het depot. U bent zo niet verplicht om de complete hypotheek in één keer op te nemen. Als de bouw goedkoper uitvalt dan hoeft u ook niet verplicht de hele hypotheek op te nemen. Let op u kan de hypotheek wel alleen gebruiken voor de bouw van uw woning. U kan dus niet van het geld dat overblijft een vakantie boeken.

Ontbinding van de koopovereenkomst

Het kan voorkomen dat u de koopovereenkomst tussentijds wil ontbinden. Dit kan helaas niet zomaar als dit buiten de wettelijke bedenktijd gebeurd. U moet hier een goede reden voor hebben anders is ontbinden niet zomaar mogelijk. Ook aan de ontbindende voorwaarden is een termijn gekoppeld. U heeft tot die tijd de mogelijkheid om met een goede reden het contract op te zeggen. Buiten dit termijn is het ook met een goede reden niet meer mogelijk om het koopcontract op te zeggen.

Een goede reden betekend niet dat u kan opzeggen omdat u toch de ligging niet zo mooi vind. U moet er alles aan gedaan hebben om de koop rond te krijgen, maar helaas is dit niet meer mogelijk. Pas dan heeft u een goede reden mits u dit binnen de ontbindende voorwaarden geregeld heeft. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat u geen bouwvergunning krijgt van de gemeente. U mag niet ontbinden omdat u nog geen reactie heeft gehad en u te laat was met het aanvragen van de vergunning. U moet dus wel laten zien dat u op tijd een vergunning heeft aangevraagd, maar u nog geen reactie heeft gehad en u het dus te onzeker vind. Mocht dit voorkomen dan kan u vaak ook uitstel vragen. U kan dan de ontbindende voorwaarden met een aantal weken verlengen.

Soms kan u ook bepaalde ontbindende voorwaarden laten opnemen die geldig kunnen zijn. Bijvoorbeeld als de grond verontreinigd blijkt te zijn kan u van de koop afzien. Of als u de financiering niet rond krijgt. Bij dit laatste moet u vaak schriftelijk twee bewijzen aanvragen bij twee verschillende banken. U laat zo zien dat u geprobeerd heeft om een financiering te krijgen, maar dat dit helaas niet doorgaat.

Bij de koop van bouwgrond is de ontbindende voorwaarden vaak wat langer dan bij de koop van een woning. Dit heeft te maken met de complexe zaken die geregeld moeten worden. Een bouwvergunning laten goedkeuren bij de gemeente duurt gemiddeld al 12 weken. Meestal wordt er daarom een ontbindende voorwaarden opgesteld van 6 maanden. Langer dan deze periode wordt vaak niet gekozen omdat de verkopende partij ook graag zekerheid wil over de verkoop.

Opschortende voorwaarden en de hoeveelheid grond

De ontbindende voorwaarden gaan direct in als u een handtekening gezet heeft. Het is mogelijk dat de verkoper verschillende opschortende voorwaarden in het koopcontract zet. Soms zet de verkoper erin dat de overeenkomst pas doorgaat als 60% van de bouwkavels verkocht is. Dit zijn opschortende voorwaarden. Tot dat moment is de koopovereenkomst nog niet geldig. Dit kan voor een koper een risico zijn dus denk er goed over na of u dit wil. Naast deze voorwaarden kan achteraf blijken dat het aantal vierkante meters niet blijkt te kloppen. Soms blijkt u minder of juist meer grond te hebben. Dit soort verrekeningen wordt niet altijd in rekening gebracht bij zowel verkoper als koper. Controleer gerust de afmetingen van het bouwkavel voordat u een handtekening zet onder de koopovereenkomst.