Het definitieve bestek en de bouwtekeningen

Als u een definitief ontwerp voor uw woning heeft uitgekozen dan wordt op basis hiervan de bestektekening getekend. De bestektekening is belangrijk voor de aannemer. Op basis hiervan wordt uw droomhuis namelijk gebouwd. Alle werkzaamheden staan hierop voor de aannemer omschreven inclusief de bouwmaterialen die gebruikt worden. In het bestek staan vaak ook eventuele garanties opgeschreven. Meestal wordt het bestek getekend door de architect van uw woning. Soms wordt het bestek aangeleverd door de aannemer zelf dit gebeurd vaak bij catalogusbouw. Aan de hand van het bestek kan de aannemer een definitieve prijs berekenen voor de bouw van uw droomhuis. Het is belangrijk dat u het bestek goed controleert. Zijn de juiste materialen gebruikt en zijn de laatste wijzigingen uit het definitieve bestek goed doorgevoerd? Controleer of alles op de tekening staat wat u heeft afgesproken met de aannemer. Bijvoorbeeld het gebruik van speciale materialen en de indeling van uw droomhuis.

De technische beschrijving van uw bouwtekening

In het bestek is er een speciaal gedeelte waarin alle materialen die gebruikt worden staan omschreven. Dit wordt de technische beschrijving van uw bestek genoemd. In deze beschrijving kunt u o.a. terugvinden welke bouwmaterialen er gebruikt worden en op welke manier uw woning geïsoleerd wordt. Daarnaast staat er omschreven met welke bouwmethode uw woning gebouwd wordt. Er staat ook omschreven aan welke keurmerken de woning voldoet. Bijvoorbeeld dat de woning gebouwd wordt volgens het KOMO keurmerk. Het is van belang dat alles zo nauwkeurig mogelijk omschreven is in de technische beschrijving. Let hier dus goed op als u het bestek in handen krijgt. U kan zo later eventuele misverstanden voorkomen door zaken die niet juist zijn uitgevoerd. Let goed op dat de omschrijving echt zo uitgebreid mogelijk is. U kan er later veel problemen mee krijgen als dit niet gebeurd. Als er bijvoorbeeld staat dat er houten kozijnen worden geplaatst laat dan noteren welk soort hout er gebruikt wordt en welke gewichtsklasse de kozijnen hebben.

Helaas staan er in de meeste overeenkomsten geen minimale kwaliteitseisen of uitvoeringsvoorwaarden. Laat daarom voordat u een handtekening zet Normbladen in de offerte plaatsen. Op deze manier staan er toch nog eisen vast waaraan uw woning moet voldoen. Dit zijn technische eisen die in de wet staan vastgelegd. U kan in uw bestek ook laten opnemen dat de technische installaties van uw woning moeten voldoen aan de GIW-ISSO 2007 norm. Spreek ook met de aannemer een prijs af die vast is. U krijgt dan niet ineens een enorme naheffing omdat de prijzen gestegen zijn van bouwmaterialen. Probeer eventuele stelposten zoveel mogelijk te vermijden. Laat eventueel afspraken hierover gewoon opnemen in het bestek. U heeft het zo zwart op wit vast staan. U weet dan precies waar u financieel aan toe bent bij de bouw van een woning.

Stelposten

Helaas is het lang niet altijd mogelijk om eventuele stelposten te voorkomen. Sommige bouwmaterialen zijn in gebruik heel lastig in te schatten. Als het lastig in te schatten is hoeveel bepaalde materialen gaan kosten dan krijgt u te maken met stelposten. Een stelpost geeft aan wat de minimale prijs gaat worden van de bouwmaterialen die u nodig heeft voor een nieuwe woning. Naast een minimale prijs wordt er ook een maximale prijs aangegeven. De stelposten kunnen nooit duurder uitvallen dan de maximale prijs. Helaas bent u wel vaak een stuk meer geld kwijt als de maximale prijs gerekend wordt. Wij raden u aan om daarom zeer terughoudend te zijn als een aannemer stelposten rekent. Mocht er geen andere mogelijkheid zijn hou dan voor uw begroting altijd de maximale prijs aan. De prijs kan zo alleen maar meevallen als een stelpost goedkoper uitvalt.

Levering van diensten en/of producten door derden

Het kan voorkomen dat bepaalde zaken niet door een aannemer uitgevoerd kunnen worden. Deze zaken worden dan uitbesteed aan derden. Een voorbeeld hiervan is de aansluiting van een woning op nutsvoorzieningen. Dit is een vrij specialistische taak en lang niet elke aannemer kan dit voor u uitvoeren. De aannemer kan voorstellen om dit werk uit te besteden aan derden. Dit moet dan ook worden opgenomen in het contract. De aannemer heeft meestal zelf contacten om hiervoor de juiste persoon in te schakelen.

Een dienst die bijna altijd uitbesteed wordt aan derden is het plaatsen van een keuken. U kan ervoor kiezen om de keuken bij een speciale leverancier te bestellen en dat de aannemer de keuken plaatst. Soms is de plaatsing van een keuken bij de keukenleverancier gratis. Het is dan slim om even goede afspraken te maken over de leidingen. Dit werk moet u meestal wel zelf uitvoeren. De aannemer kan eventueel aan de hand van de tekening de leidingen op de juiste plek plaatsen.

Een alarminstallatie plaatsen kan u ook het beste door een derden laten plaatsen. Alleen voordat deze partij komt is het wel handig dat eventuele aansluitingen voor snoeren en bedrading al aanwezig is. Dit soort klusjes kunnen meestal niet door het alarminstallatiebedrijf zelf uitgevoerd worden.

Het is belangrijk om alle klussen die uitgevoerd worden door derden duidelijk op papier komen te staan. Maak afspraken over wie de derde partij uitzoekt. Bij een keuken bepaalt u bijvoorbeeld vaak zelf wie de leverancier wordt. Daarnaast bepaalt u of een aannemer verantwoordelijk is voor de derde partij. Het kan bijvoorbeeld dat een aannemer slechts voor een deel verantwoordelijk is over de geleverde onderdelen. Daarnaast moet het duidelijk zijn wat de aannemer rekent voor de kosten van de bouw. Rekent de aannemer bijvoorbeeld ook een percentage voor de uitvoerder van nuts voorzieningen etc.? Het is belangrijk dat u deze zaken opneemt in de overeenkomst die u met elkaar aangaat. Zorg er ook voor dat de eventuele aansprakelijkheid bij een derde partij goed omschreven staat. Als er bijvoorbeeld een lekkage in de keuken ontstaat wie is er dan aansprakelijk? U weet dan precies wie u bij een probleem kan aanspreken. Noteer dit soort afspraken zowel in de overeenkomst als de algemene voorwaarden en laat het eventueel opnemen in het bestek.