De grondkosten van uw droomhuis

Als u een stuk grond gaat kopen in Nederland dan ziet u al snel dat er grote verschillen zijn in ons land. In de Randstad en het midden van het land betaalt u het meeste voor een stuk bouwgrond. Gemiddeld kunnen de kosten soms wel € 100 per m verschillen. Utrecht is zelfs één van de duurste plekken om een stuk bouwgrond te kopen. De prijzen schommelen enorm en zijn vaak exclusief 21% BTW. De prijzen voor bouwrijpe grond liggen meestal wat hoger. Staar u echter niet blind op deze prijzen. Als u geen bouwrijpe grond heeft dan moet u verschillende voorzieningen treffen. Deze voorzieningen kosten heel veel geld waardoor u vaak nog wel duurder uit bent dan voor bouwrijpe grond.

Maak een begroting voor de grondkosten

Als u een bouwbegroting maakt dan denkt u vaak meer aan de bouw zelf. Echter is de bouwgrond natuurlijk ook een belangrijk onderdeel op de begroting. De grondkosten worden vaak opgedeeld in de koopsom en de notariskosten voor de overdracht. Naast de aanschaf van de grond zelf moet alles gepasseerd worden bij het kadaster en de notaris. Uiteraard betaalt u hier kosten voor. De kosten bij de notaris zijn onderhandelbaar waardoor ze sterk uiteen lopen. Via de notaris krijgt u officieel de eigendomsakte van het stuk grond. Meestal rekent de notaris hier ongeveer 1,5% van de koopsom voor inclusief BTW. Zoals gezegd kan dit bedrag per notaris variëren.

De notariskosten kunnen helaas niet afgetrokken worden bij de Belastingdienst. Ze kunnen eventueel wel meegenomen worden in de financiering van uw bouwgrond. Dit is alleen wel per hypotheekverstrekker verschillend sommige staan hier helaas niet positief tegenover. Als koper van de bouwgrond mag u wel zelf de notaris uitzoeken. U kan zo een notaris uitkiezen die een mooie prijs voor u kan maken. Vaak krijgt u korting als u naast de overdracht ook de hypotheekakte gelijktijdig laat regelen door dezelfde notaris.

Heeft u een bouwkavel die nog bouwrijp gemaakt dient te worden? Dan moet u hiervoor een extra kostenpost realiseren in uw begroting. U betaalt dan meestal geen BTW, maar wel 6% overdrachtsbelasting. U kan zo iets besparen op de grond, maar de kosten voor het bouwrijp maken kunnen vaak nog hoog uitvallen. In Nederland zijn de meeste bouwkavels dan ook gewoon bouwrijp als ze opgeleverd worden.

Als u op dit moment een koophuis heeft die nog niet verkocht is dan kan u de grondkosten alvast financieren met een overbruggingskrediet. Dit is eigenlijk een lening die u betaalt tot uw oude huis verkocht is. Met de overwaarde van uw oude huis wordt direct het overbruggingskrediet afgelost. Of de lening wordt afgelost met een nieuwe hypotheek die u ook nodig heeft voor de bouw van uw droomhuis. Het is belangrijk om de rente en kosten van een overbruggingskrediet mee te nemen in uw begroting.

Maak een berekening van de grondkosten

Vaak ziet u bij de grondprijs alleen een prijs per m2 staan. U moet vaak nog zelf even uitrekenen wat u werkelijk kwijt bent aan de grondkosten. Dit is een hele eenvoudige berekening. U kijkt wat de grondprijs is en u meet het bouwkavel na. Dit bedrag vermenigvuldigt u met het formaat bouwkavel en er komt een prijs uitrollen. Bij deze prijs rekent u de notariskosten op. Online kan u al een mooie inschatting maken van de notariskosten. U kan offertes aanvragen en u kan zo verschillende notarissen vergelijken en eventueel prijsafspraken maken. Vergeet overigens bij het uitrekenen van de grondkosten niet de BTW kosten op te tellen. Bij de prijs per m2 staat bijna altijd een prijs zonder BTW.

Hoeveel u precies kwijt bent voor de grond is heel erg afhankelijk van de locatie. In regio’s waar grond schaars is betaalt u veel meer per m2. Nog een nadeel is dat deze kavels meestal wat kleiner zijn dan bijvoorbeeld in het noorden van het land. Je krijgt dus relatief weinig grond voor veel geld. Daarnaast kan het type woning dat u wilt bouwen een rol spelen in de grondkosten. Als u een grote woning wilt bouwen dan moet u ook een groter bouwkavel hebben. Als u een twee-onder-een-kapwoning laat bouwen dan heeft u in verhouding minder grond nodig dan bij een bungalow. Neem dit soort overwegingen mee als u een stuk bouwgrond gaat kopen.